Oferta

architect02USŁUGI PROJEKTOWE

Projektowanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych

Projektowanie przyłącza wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych do budynków jedno i wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych

Projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, gruntowych wymienników ciepła oraz systemów odwodniających itp.

Projektowanie gazowych instalacji podziemnych i wewnętrznych

Projektowanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania

Projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

pexels-photo-minUSŁUGI INWESTYCYJNE

Nadzór: kierowanie budową w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Nadzór: pełnienie funkcji inspektora nadzoru budową w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Stała współpraca z biurami projektów, architektami, kosztorysantami i innymi specjalistami technicznymi.